Hávamál – Wisdom of the old Vikings – and the words of Odin af Jim Lyngvild

Bogen indeholder en kort indledning hvor Jim gennemgår sit forhold til digtet Hávamál og vikinge reenactere. Herefter følger alle 164 strofer af digtet på engelsk, dansk og oldnordisk. Det der fylder mest i bogen er nu Jims smukke fotografier af reenacterne. Jeg syntes bogens største force er de […]

Beowulf-kvadet i oversættelse

En af de vigtige kilder til den historiske germanske religion er det oldengelske kvad Beowulf. Dette kvad er skevet i England på oldengelsk. Det findes i et enkelt håndskrift fra omkring år 1000. Det er dog flere århundrede efter at digtets blev skrevet. Digtet handler om helten Beowulf […]